راههای ارتباطی با ما

از طریق راههای زیر میتوانید به راحتی با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن تماس:

06643229392

ایمیل :

آدرس :

لرستان. درود. میدان فرمانداری. مجتمع تجاری پزشکی پردیس. طبقه دوم. آزمایشگاه پردیس